Door alles en in alles

Lukas 5

4 Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. 5 Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. 6 En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. (Lukas 5:4-6)

Als wij kijken naar de werken van Jezus, dan kunnen we Hem gaan zien als een superman met bijzondere krachten. Kijk eens wat onze Jezus allemaal kan, Hij is de Zoon van God. Zo wordt er ook gekeken naar al die hindu goden, ze hebben allemaal zo hun eigen karakteristieken waarom de mensen ze graag aanbidden. Maar de vraag die we hier kunnen stellen is, waarom doet Jezus dit?

Simon was een visser in hart en nieren. Hij wist dat als ze nu zouden gaan vissen, ze niets zouden vangen. En dat is heel wetenschappelijk te benaderen, als de zon schijnt dan zwemmen de vissen op een dieper niveau dan wanneer het donker is. En ze hadden in die nacht al niets gevangen, dus hoe zouden ze dan overdag iets kunnen vangen? En dat is precies het antwoord waar Jezus op wil reageren.

Want daar komt een les, een les van vertrouwen. Want tegen alle logica in, moet Simon er op vertrouwen dat Jezus die helemaal geen verstand heeft van vissen, iets weet wat hij niet weet. Het is een les in vertrouwen, een les waarin Simon wordt getest of Jezus meer is dan alleen een wonderdokter, of de superprofeet. Nu komt het dichtbij, nu is het niet de wanhoop van een ongeneeslijke ziekte, maar nu is het gewoon het alledaagse werk dat we met ons gewone verstand ook kunnen doen.

Jezus is niet de wonderdokter of de superman, Jezus is de Zoon van God die boven alles staat. En daar moeten we op vertrouwen, daar moeten we geloof in hebben, in alles. En soms worden we daarin getest net zoals Simon hier werd getest in zijn geloof. Want tegen alle logica in moest Hij er op vertrouwen dat Jezus het beter wist dan hijzelf.

En nog steeds wil God weten of wij meer vertrouwen op Hem dan de natuurlijke logica van ons bestaan. Is God werkelijk boven alles, of is de normale gang van het leven belangrijker? Want alleen dan is er werkelijk geloof in de almachtige God van hemel en aarde. Alleen dan weten we dat God boven alles is en in alles.

Het is makkelijk om met woorden te zeggen dat God voor ons alles is en door alles werkt. Maar als wij net als Simon worden geconfronteerd met deze vraag, zouden wij in de boot stappen? Het is niet logisch, maar God overstijgt logica. Hij vraagt vertrouwen, al stormt het nog zo hard, het is vertrouwen wat Hij vraagt.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.