De menselijke kant van het verhaal

Lukas 4

38 Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen Hem om hulp voor haar. 39 En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hen. (Lukas 4:38-39)

Koorts, we zouden er in eerste instantie niet eens voor naar de dokter gaan, een paracetamol doet al wonderen. Waarom zou Jezus hier aandacht aan besteden, er zijn genoeg mensen die meer ziek zijn dan deze schoonmoeder? En dan bestraft Jezus de koorts, hebben wij ooit een dominee of huisarts een koorts horen bestraffen?

Wat is hier aan de hand? Wat een contrast met onze tijd. Waar gaat het fout?

De duivel heeft ons er van overtuigd dat God alleen aan belangrijke dingen denkt. Als we even ziek zijn, moeten we maar uitzieken. Als we iets meer ziek zijn, moeten we maar naar de huisarts gaan. Want in deze tijd kunnen we niet bij God aankomen om deze kleine dingen. Wat een leugen.

Hier wordt Jezus er bij geroepen voor een koorts en Jezus is er niet te druk voor, ook hier is Jezus voor gekomen. God wil in alles bij ons leven betrokken zijn, werkelijk alles. Hij wil ons helpen op elk niveau. Waarom zouden we Hem er alleen bij betrekken als het om grote dingen gaat? Het is een leugen.

En het mag misschien een schok zijn voor sommige mensen, maar Jezus bestraft hier werkelijk de koorts en de koorts verliet haar. Er is meer aan de hand als we koorts hebben, er is meer aan de hand als we ons niet zo goed voelen. Het is een geestelijke wereld waar wij in leven. Maar dat inzicht hebben we verloren. Alles willen we vanuit logica redeneren en het zo oplossen.

De mensen die tegenwoordig zo in het leven staan worden gezien de hocus pocus van de kerk. Maar zitten wij er niet naast? Wij die alles in onze eigen handen hebben, moeten wij niet eens gaan denken over ons leven?

Stel je voor dat Jezus zo op aarde had gewandeld als wij nu doen. Hij had mensen naar de dokter gestuurd, Hij had de kinderen weggestuurd, Hij had gebogen voor de duivel want zijn doel was bereikt. Hij zou nooit het kruis hebben bereikt want er is altijd een menselijke oplossing voor alle problemen en die is altijd beter dan die van God.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.