Verbazing over de kerk

Lukas 4

35 Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen. 36 En zij werden allen erg verbaasd. Zij spraken met elkaar en zeiden: Wat is dit voor woord, dat Hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan? 37 En de roep over Hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving. (Lukas 4:35-37)

Waarom die verbazing? Er is maar één reden, de mensen leven in duisternis, maar nu zien ze dat er een mens is die tegen die duisternis in kan gaan. Het is alsof het licht aan gaat in een donkere kamer. Dat is de verbazing van de mensen, we dachten dat het leven zo gaat, zo hoort het toch?

De wereld leeft in duisternis, de duisternis van de leugen en wij als kerk moeten een licht zijn in deze wereld. De wereld moet verbaasd zijn over de kerk, maar vandaag de dag is de kerk vooral bezig met goed werk doen. Eten uitdelen, wezen helpen en andere sociale projecten. Maar al die mooie projecten leveren geen verbazing op, omdat iedereen dat kan doen.

De wereld moet niet lachen om de kerk, de wereld moet zich verbazen over de kerk. Het is tijd dat de kerk werkelijk een licht gaat schijnen in deze wereld. Dat is het doel van Jezus in ons leven. Wij zijn Zijn lichaam hier op aarde en daar moeten wij naar leven. Waarom zien we dit niet, zijn wij ook verblind door de leugen van een vals evangelie? Een evangelie dat ons lauw houdt?

Kijk naar het werk van Jezus, dat is ons werk. Mensen bevrijden van de leugen, mensen bevrijden van de depressie, niet met medicijnen of therapie, maar in de kracht en autoriteit van Jezus. Jezus kwam om de ogen te openen en nu is het ons werk, nu is het onze tijd dat wij ook die autoriteit gaan gebruiken om mensen te bevrijden.

Het klinkt misschien hard, maar het is de waarheid. De waarheid die ons moet bevrijden van de leugen. Dat het vreemd voor ons, is niet een goed teken. Dat wij opgegroeid zijn in een gemeente zonder het werk van Jezus, is ontmoedigend, maar moet niet onze leidraad zijn. Jezus moet ons voorbeeld zijn, de autoriteit die in Hem was moet in ons leven.

Laten wij over de verbazing heen stappen en in het licht van Jezus gaan wandelen. Laten we geen toeschouwer zijn van wat Jezus heeft gedaan, maar laten we discipelen zijn, volgelingen die ook deze verlossing in de wereld brengen. Dit is niet het werk van een evangelist, dit is het werk van een christen.

Verbazing is geen goed teken, het laat zien hoe ver wij zijn afgedreven van dit heilige leven waarin Jezus wandelde. Laten we de leugen afgooien en in het licht gaan wandelen. Jezus bevrijdt en verlost en wij?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.