De weide omgeving

Lukas 4

36 En zij werden allen erg verbaasd. Zij spraken met elkaar en zeiden: Wat is dit voor woord, dat Hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan? 37 En de roep over Hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving. (Lukas 4:36-37)

Jezus werd het onderwerp van gesprek. En dat is wat er moet gebeuren. Het is beter dat de mensen praten over wat God doet dan dat ze praten over de laatste eredivisie ontwikkelingen.

Wij zien evangelisatie vaak als discussie materiaal. We willen mensen overreden door de kracht van ons verhaal. Maar wat hier gebeurd is heel iets anders, hier worden mensen aan het denken gezet door een leven, het leven van Jezus. Jezus spreekt de waarheid, Jezus bevrijdt mensen en dat zet mensen aan het denken. Want wat hier gebeurd is niet normaal, dit is werkelijk Gods hand.

35 Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. (Johannes 4:35)

Het werk van evangelisatie is mensen aan het denken zetten, mensen een verlangen geven naar de werkelijkheid in God. En als dat gebeurd komt de oogst. De oogst is het werk van God in de harten van mensen in de praktijk laten komen.

Jezus was het beeld van God, Jezus scheen het licht van de hemel hier op aarde. En de mensen zagen het. Sommige mensen wilde er wel over na denken anderen niet, maar in de oogst komen juist die mensen naar boven waar het verlangen wel leeft. De weide omgeving praat er over, de weide omgeving is aangeraakt door het hart van God.

Laten wij ook weer zo’n kerk zijn waar over gepraat wordt. Er zullen altijd mensen zijn die het absoluut niet interesseert, maar juist die mensen die er nog wel over willen nadenken moeten aangeraakt worden. Want als we werkelijk God laten zien aan deze wereld, dan zullen de mensen er over gaan praten.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.