Monthly Archives: August 2012

It is well with my soul

Johannes 16 16 Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien, want Ik ga heen naar de Vader. 17 Sommigen dan van Zijn discipelen zeiden tegen elkaar: Wat betekent dit … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on It is well with my soul

Het persoonlijke kennen van de Vader

Johannes 16 12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Het persoonlijke kennen van de Vader

Geest van de waarheid

Johannes 16 12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Geest van de waarheid

De Heilige Geest overtuigd

Johannes 16 8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De Heilige Geest overtuigd

Jezus vertrek

Johannes 16 5 En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen? 6 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Jezus vertrek

Struikelen

Johannes 16 1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. 2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3 En deze dingen … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Struikelen

De Vader niet kennen

Johannes 16 1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. 2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3 En deze dingen … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De Vader niet kennen

Zonder reden haten

Johannes 15 24 Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat. 25 Maar het woord moet vervuld worden … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Zonder reden haten

Geen excuus

Johannes 15 21 Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. 22 Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Geen excuus

De wereld haat ons

Johannes 15 18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De wereld haat ons