Geest van de waarheid

Johannes 16

12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. 15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen. (Johannes 16:12-15)

Jezus heeft nu zoveel over de Heilige Geest dat we er gewoon niet omheen kunnen. We kunnen de Geest niet wegdoen als een ander onderdeel van onze theologie, het moet een onderdeel worden van ons leven.

We moeten God leren kennen, we moeten weten hoe we met Hem kunnen leven elk dag van ons leven. En dat is wat de Heilige Geest doet, Hij geeft ons geestelijke kennis, Hij geeft ons een leven dicht bij de Vader. De Heilige Geest zal Jezus verheerlijken in ons leven.

De Heilige Geest zal ons ook helpen op ons pad. Hij is het licht op ons pad geworden omdat Hij ons het woord van God openbaart. We kunnen wel blind de bijbel lezen maar dan lezen we echt niet het woord van God. Het woord van God zit hem niet in de woorden die opgeschreven zijn in een boek, de woorden van God zijn die woorden die ons worden geopenbaard door de Geest van God.

De Heilige Geest moet de kern worden van ons leven. De discipelen wisten nog niet alles, maar de Heilige Geest zal het hun openbaren. Wij kunnen niet schuilen achter de gedachte dat de discipelen het voor ons hebben opgeschreven en dat we daarmee alles weten. We weten niets zolang de Geest van Waarheid het ons niet openbaart.

De Geest van Waarheid is de enige die ons de waarheid openbaart. Daar moeten wij onze waarheid vandaan halen. Dan alleen zullen we weten wat de Vader ons wil openbaren.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.