De Heilige Geest overtuigd

Johannes 16

8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; 11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. (Johannes 16:8-11)

De Geest van God is gekomen om het werk van Jezus voort te zetten. De Heilige Geest zal de wereld overtuigen van hun zonde omdat ze de uitvlucht die de Vader heeft gegeven niet hebben geaccepteerd. De Heilige Geest zal overtuigen van gerechtigheid, de wereld zal niet eeuwig zo doorgaan als het gaat, Jezus is terug gegaan naar de Vader om de grote dag voor te bereiden. En het oordeel zal duidelijk worden, we zullen worden geoordeeld we kunnen niet vrij doorgaan met waar we mee bezig zijn.

Zoals we weten is Jezus de redding voor de wereld. Als wij in ons leven vertrouwen in Hem zullen we verlost worden van de zonde. Zolang we blijven vertrouwen op onszelf en Jezus niet hebben geaccepteerd als onze redding, leven we in de zonde. We hebben Hem nodig.

De Heilige Geest overtuigd ook van gerechtigheid. Er zijn veel psalmen die lijken aan te geven dat de onrechtvaardige altijd zijn zin krijgt. Maar de Heilige Geest laat zien dat er een einde zal komen aan deze tijd. Jezus is opgestaan uit de dood en zit aan de rechterhand van God. De dood heeft niet overwonnen.

En de Heilige Geest overtuigd van het oordeel dat gaat komen. We kunnen het angst noemen, maar we kunnen het ook vrees noemen. De Heilige Geest wil ons een gezonde vrees geven voor het oordeel dat gaat komen. Dat we bewust zijn van onze daden waar we nu mee bezig zijn.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.