De wereld haat ons

Johannes 15

18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. 19 Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. 20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. (Johannes 15:18-20)

Vele malen wordt in de bijbel aangegeven dat de wereld tegenover God staat. De wereld haat God en kan Zijn liefde niet accepteren. En een ieder die de wereld lief heeft is in vijandschap met God. De wereld en God is gelijk aan zwart en wit.

Als we vrienden zijn met de wereld, dan is er geen probleem, we gaan mee met de stroom. Maar zo gauw we tegen de stroom ingaan, zal de wereld ons haten, net als bij Jezus. Jezus was anders, Wie Hij is, Wat Hij doet, is in compleet contrast met de wereld en dat kan de wereld niet accepteren.

Als de wereld Jezus haat, dan zal het ons ook haten. Maar als ik kijk naar de christenen vandaag, worden we nauwelijks gehaat. Wat is dan het probleem? Leven we dan in zo’n goede samenleving dat we als christenen ook gerespecteerd worden? Of leven we als christenen zo met de wereld mee dat ze ons niet meer hoeven te haten?

Wat als Jezus nu zou leven, zou Hij gehaat worden? Ik denk het wel. De mensen zullen Jezus haten omdat Hij anders is. Hij is vol liefde, vol genade en vol van rechtvaardigheid. De duisternis kan het licht van Jezus niet aan, het zal Jezus haten omdat Jezus met Zijn leven de waarheid van de wereld openbaart.

En als wij leven zoals Jezus, zouden we precies hetzelfde ervaren. De wereld zal ons haten, want in ons leven (niet door onze woorden) confronteert de wereld met zijn daden.

Als het Jezus heeft gehaat waarom zou het ons dan niet haten? Laten we serieus zijn over ons leven met Jezus. Laten we als Jezus leven en niet bang zijn voor de wereld. Het zal ons moeten haten, omdat het Jezus niet kan uitstaan.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.