Monthly Archives: September 2012

Geen verdediging

Johannes 18 20 Jezus antwoordde hem: Ik heb openlijk gesproken tot de wereld; Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en Ik heb niets in het verborgen gesproken. 21 Waarom ondervraagt … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Geen verdediging

Verborgen motieven

Johannes 18 18 En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en stonden zich te warmen. Petrus stond zich bij hen te warmen. 19 De hogepriester dan ondervroeg Jezus over Zijn discipelen en over … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Verborgen motieven

Incognito christen

Johannes 18 15 En Simon Petrus volgde Jezus, evenals een andere discipel. Die discipel nu was een bekende van de hogepriester, en hij ging met Jezus het paleis van de hogepriester binnen. 16 Petrus echter stond buiten bij de deur. … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Incognito christen

Gods weg met mensen

Johannes 18 12 De afdeling soldaten dan en de overste over duizend en de dienaars van de Joden namen Jezus gevangen en boeiden Hem. 13 En zij leidden Hem weg, eerst naar Annas, want hij was de schoonvader van Kajafas, … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Gods weg met mensen

De drinkbeker drinken

Johannes 18 11 Jezus dan zei tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken? (Johannes 18:11) Dit is de houding van Jezus in Zijn leven, de wil … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De drinkbeker drinken

Het zwaard of de drinkbeker

Johannes 18 10 Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de slaaf van de hogepriester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de slaaf was Malchus. 11 Jezus dan zei tegen Petrus: Steek uw zwaard … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Het zwaard of de drinkbeker

Het wordt niet te moeilijk

Johannes 18 7 Hij vroeg hun dan opnieuw: Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. 8 Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan. 9 Dit zei Hij … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Het wordt niet te moeilijk

Eigen keuze

Johannes 18 4 Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u? 5 Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: Ik ben het. En Judas, … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Eigen keuze

Volledige openheid

Johannes 18 1 Nadat Hij dit gezegd had, vertrok Jezus met Zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die Hij met Zijn discipelen inging. 2 En Judas, die Hem verraadde, kende die plaats ook, … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Volledige openheid

Ervaring van Zijn liefde

Johannes 17 25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. 26 En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Ervaring van Zijn liefde