De Vader niet kennen

Johannes 16

1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. 2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. 3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet. 4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was. (Johannes 16:1-4)

Vers 3 is de sleutel in het hele verhaal. Het is tegelijk angstig en hoopvol. De reden dat mensen christenen zullen vervolgen is omdat ze de Vader niet hebben leren kennen, ze hebben Jezus niet leren kennen.

Het is angstig, want het geloof kan niet worden gespeeld. Of we kennen God wel of we kennen Hem niet. We kunnen niet net doen alsof. Misschien hier op aarde kunnen we elkaar voor de gek houden maar er komt een moment dat Jezus zegt: ‘Ik ken jou (niet).’

Het is hoopvol, want het geloof is meer dan een rijtje met regels. Het geloof is een vertrouwen op een God die we mogen kennen. Een God die Zich openbaart als een God  die trouw is in Zijn liefde. Wat een mooi evangelie.

De mensen die God niet kennen zullen ons niet begrijpen. Ook al denken ze God te dienen, ze dienen een god die ze zelf hebben gemaakt. Ze maken een god naar eigen beeld en die god dienen ze, zelfs tot het punt van moord. Ze kennen God niet.

En ik heb dit al vaker geschreven; ‘God kennen is geen mysterie.’ God openbaart Zichzelf aan een ieder die Hem wil kennen. In Jezus heeft Hij zichzelf geopenbaard en wij kunnen Hem nu leren kennen. En alleen dat kan ons op het juiste pad brengen. Niet onze eigen theorie, maar de God van hemel en aarde die Zichzelf aan ons openbaart. Dit is hoopvol, maar ook angstig.

Leer God kennen, open je hart voor Hem zodat je Hem leert zien zoals Hij werkelijk is. Dan zul je rust en vrede in je leven krijgen omdat je mag leren vertrouwen op een goede God.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.