Geen excuus

Johannes 15

21 Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. 22 Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. 23 Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. (Johannes 15:21-23)

Wat Jezus kwam doen was een openbaring niet alleen voor de mensen die het willen weten maar juist ook voor de mensen die het niet willen weten. Want de wereld moet weten waar ze mee bezig is, zodat ze geen enkel excuus hebben voor de daden die ze doen.

Mensen zijn niet blij als ze over Jezus horen. Ze willen in hun waarde gelaten worden. Ze willen geen posters zien met het evangelie of woorden op een dak. Ze willen doorgaan met hun daden zonder dat ze daarbij het gevoel krijgen iets fout te doen. Helaas voor hen is Jezus wel gekomen en is het wel duidelijk wat goed is of niet.

Doordat Jezus Zich heeft geopenbaard is duidelijk geworden dat de wereld God haat. Maar waarom haten ze Jezus en waarom zouden ze ons haten? Ik denk in de eerste plaats niet om onze woorden. Het heeft geen zin om altijd weer het evangelie met woorden uit te leggen.

Jezus kwam in de eerste plaats om het licht te schijnen met Zijn daden. Zijn daden van liefde, Zijn daden van genezingen. Dit is wat de wereld het meest zal haten. Een God die vol van liefde is en verlangt naar perfectie is wat de wereld haat omdat het verlangt naar leugen. Jezus openbaart een God die een licht schijnt in de duisternis, de mens moet kiezen.

En wij als christenen moeten nu dit zout der aarde zijn en het licht der wereld. Wij moeten de werken van God in ons leven laten zien aan de wereld en ze zullen haten of zich inkeren. En als ze ons haten zullen ze ook God haten.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.