Het persoonlijke kennen van de Vader

Johannes 16

12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. 15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen. (Johannes 16:12-15)

Deze tekst is voor mij een bemoediging in mijn verlangen naar een diepere relatie met God. Jezus heeft het al op verschillende manier gezegd: ‘Hij laat ons niet alleen achter, maar geeft ons de Heilige Geest.’ De Heilige Geest zal er alles aan doen om ons op het pad te leiden naar de Vader.

De waarheid zal ons worden geopenbaard. Wat een vreugde moet dit in ons hart geven, de God van hemel en aarde gaat zo ver dat Hij Zijn Geest aan ons geeft zodat wij Hem kennen.

Jezus geeft Zichzelf als voorbeeld. Alles wat de Vader heeft is het mijne, Jezus kent de Vader, Hij is een met de Vader. Er is geen geheim tussen de Vader en Zijn Zoon. En zo hoeft er ook geen enkel geheim te zijn tussen ons en Jezus.

De belofte is zo groots, we hebben een inwendige navigatie die ons begeleidt, advies geeft, kracht geeft en de weg open baant om te leven voor Gods heerlijkheid. We hebben de Geest van God in ons wonen die ons alles openbaart wat we maar moeten weten. Gods heerlijkheid ligt open voor een ieder die binnen wil gaan in Gods aanwezigheid.

Waar wachten we op, laten we net als Mozes de berg op gaan en God ontmoeten. Net als Mozes verlangen naar het persoonlijk kennen van God. De deur staat open naar het Heilige der Heilige.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.