Zonder reden haten

Johannes 15

24 Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat. 25 Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat. 26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. 27 En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij. (Johannes 15:24-27)

Jezus heeft de Vader geopenbaard. Hij heeft de wereld laten zien Wie en Hoe de Vader is. Zijn hart, Zijn daden, Zijn verlangen en Zijn liefde. En op het moment dat de Vader dat heeft laten zien, heeft de wereld zich tegen Hem gekeerd. De wereld kon niet tegen een God die is zoals Hij is.

Dit is heel belangrijk om ons te realiseren. De God die in de bijbel wordt geopenbaard is niet de God die de mensen willen kennen. Zij hebben liever een God die niet perfect, waardoor ze zelf kunnen doen wat ze maar willen. De God van hemel en aarde, is de God die ze haten.

Maar er is geen enkele reden in God om Hem te haten. God is vol van liefde, God is vol van trouw en uit deze dingen doe Hij wat Hij doet. Alle waarom vragen over God wil Hij beantwoorden met Zijn liefde, maar de wereld wil geen antwoord. Alles wat zij willen is God slecht maken zodat ze niets met Hem te maken hebben.

De laatste twee verzen zijn er voor onze bemoediging. Uit de wereld hoeven we het niet te halen, er is niets om op te vertrouwen. De discipelen hebben nu Jezus gezien en hebben de Vader leren kennen. Maar als Jezus weg is, zijn ze dan weer overgelaten aan de grillen van deze wereld?

Nee, want Jezus belooft dat wij Hem mogen blijven kennen zoals Hij werkelijk is. Ook al gaat Hij weg, Hij laat ons niet alleen. De Geest zal bij ons komen en de Vader blijven openbaren in onze harten. We zullen God blijven zien zoals Hij werkelijk is. Nu is het aan ons of wij Hem werkelijk zo willen kennen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.