Monthly Archives: July 2012

Vragen

Johannes 14 12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader 13 En wat u ook zult … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Vragen

De werken van Jezus

Johannes 14 12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader 13 En wat u ook zult … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De werken van Jezus

De Trooster

Johannes 14 15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De Trooster

Alles vragen

Johannes 14 12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader 13 En wat u ook zult … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Alles vragen

Logica

Johannes 14 8 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. 9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Logica

Jezus kennen

Johannes 14 4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tegen hem: … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Jezus kennen

De weg, de waarheid, het leven

Johannes 14 4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tegen hem: … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De weg, de waarheid, het leven

Vertrouwen in de toekomst

Johannes 14 1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Vertrouwen in de toekomst

Afhankelijkheid

Johannes 13 36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heenga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen. 37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Afhankelijkheid

Volgen in liefde

Johannes 13 33 Lieve kinderen, nog een korte tijd ben Ik bij u. U zult Mij zoeken, en zoals Ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg Ik het nu ook tegen u: Waar Ik heen ga, kunt u niet … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Volgen in liefde