It is well with my soul

Johannes 16

16 Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien, want Ik ga heen naar de Vader. 17 Sommigen dan van Zijn discipelen zeiden tegen elkaar: Wat betekent dit dat Hij tegen ons zegt: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien; en: Want Ik ga heen naar de Vader? 18 Zij zeiden dan: Wat bedoelt Hij met een korte tijd? Wij weten niet waarover Hij het heeft. 19 Jezus dan wist dat zij Hem dit wilden vragen en zei tegen hen: Vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat Ik gezegd heb: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien? 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. 21 Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. (Johannes 16:16-21)

Het is allemaal zo onduidelijk voor de discipelen. Jezus gaat naar de Vader, Jezus gaat even weg en komt dan weer terug. Ze snappen het niet meer. Maar nadat ze met elkaar er over gepraat hebben komen ze dit keer wel tot de conclusie dat ze het Jezus moeten vragen. Dat is anders dan voorheen, nu willen ze het plan van Jezus volgen.

En dan wil Jezus de discipelen gerust stellen. Het lijkt wel geen geruststelling, maar Jezus vergelijkt het met een vrouw die een kind gaat baren. Het zal veel pijn doen, het zal niet leuk zijn maar als we eenmaal aan de andere kant zijn, dan zijn we dat allemaal vergeten.

Soms moeten we door een kleine hel om op de plek te komen waar de vrede van God regeert. Soms moeten we doorbijten om de vreugde te vinden van het eeuwige leven waar Jezus voor heeft gevochten.

De westerse wereld is er op ingericht dat we zitten op de zachtste stoelen, dat we leven een leven zonder problemen, dat het gemak met een druk op de knop ons dient. We weten niet meer wat het is om echt door te zetten in het lijden.

Voor de discipelen moest het duidelijk, jullie zullen een moeilijke tijd doorgaan. Jullie zullen huilen om de pijn die ik en jullie zullen meemaken. Maar weet dat God alles in Zijn handen heeft en dat waar je ook doorheen gaat Hij jouw kracht is en dat aan de andere kant de vrede van God voor eeuwig regeert.

Dit geloof leren we alleen maar als we er zelf voor staan. Nu kunnen we niet zeggen dat we dit werkelijk geloven. Maar het punt zal komen dat we er wel doorheen moeten. Laat je bemoedigen door de woorden van Jezus en vertrouwen op Zijn stem. Alleen dan zul je sterk staan in de strijd hier op aarde.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.