Monthly Archives: November 2011

Zijn Zoon

Johannes 3 34 Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat. 35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. 36 Wie in … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Zijn Zoon

God is waarachtig

Johannes 3 33 Wie Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. 34 Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat. (Johannes 3:33-34) Vele wegen … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on God is waarachtig

Wijsheid van boven

Johannes 3 31 Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. 32 En wat Hij gezien en gehoord heeft, … Continue reading

Posted in 20 Spreuken, 43 Johannes, 46 1 Korinthe | Comments Off on Wijsheid van boven

Jezus moet meer worden

Johannes 3 28 U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem heen uitgezonden. 29 Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die erbij … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Jezus moet meer worden

Al het goede komt van boven

Johannes 3 25 Er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. 26 En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, Hij Die bij u was aan de overkant van de … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Al het goede komt van boven

Een nieuw begin

Johannes 3 22 Daarna ging Jezus met Zijn discipelen naar het Judese land en verbleef daar met hen en doopte. 23 Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was; en de mensen kwamen daar en … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Een nieuw begin

De waarheid doen

Johannes 3 20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. 21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 66 Openbaring | Comments Off on De waarheid doen

Tussenstand: het wonder van het evangelie

Johannes 1 11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 die … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Tussenstand: het wonder van het evangelie

De keuze is aan ons

Johannes 3 19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. 20 Want ieder die kwaad doet, haat het … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De keuze is aan ons

Verloren is het uitgangspunt

Johannes 3 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Verloren is het uitgangspunt