De keuze is aan ons

Johannes 3

19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. 20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. (Johannes 3:19-20)

Het oordeel is gebaseerd op één punt en dat punt is goed zichtbaar aan het kruis. Aan het kruis zien we naast Jezus twee zondaars hangen. Jezus schijnt als een licht aan het kruis naar de wereld. De ene misdadiger heeft zelfs bij zijn dood de duisternis meer lief dan het licht en kan het niet accepteren. Hij vervloekt Jezus en daagt Hem uit samen met de andere mensen om van het kruis te komen.

Maar dan is daar de andere misdadiger, hij ziet het licht dat Jezus schijnt. De man getuigt er van en ziet in dat hij slecht is geweest. In andere woorden erkent hij dat hij slecht is geweest en nergens recht op heeft, maar vraagt Jezus om genadig te zijn.

En deze boodschap wordt door Jezus aan Nicodemus laten zien. Jezus is het licht in de wereld en de mensen hebben maar één keuze; willen ze de duisternis los laten. En dat is de keuze die wij moeten maken. Dat is de keuze die iedereen in deze wereld moet maken. En daar is Jezus voor gekomen, om te schijnen in ons leven.

Veel mensen willen niet dat hun werken worden ontmaskerd en zullen Jezus niet kunnen accepteren. Alleen zij die inzien dat het licht de verlossing is voor hun leven zullen bevrijd worden en opnieuw geboren worden. Maar dit blijft onze keuze.

Laat de duisternis los, we kunnen het niet verbergen in het licht van Jezus. Laten we in het licht wandelen in de armen van de Vader.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.