De waarheid doen

Johannes 3

20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. 21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. (Johannes 3:20-21)

In vorige overdenkingen heb ik de nadruk al gelegd op de mensen die niet willen dat hun slechte daden worden ontmaskerd. Zij kunnen het licht niet uitstaan omdat het laat zien dat waar ze mee bezig zijn slecht is. In plaats van te erkennen dat het slecht is, willen ze het verbergen en er mee doorgaan.

Maar in vers 21 wordt juist de mens laten zien die God wil erkennen als een heilige God die goed is en liefde doet. Dit is de mens die bewust kiest voor een leven uit de kracht van God. Deze mens DOET de waarheid en de mensen zullen moeten erkennen dat deze goede daden in God zijn gedaan.

Bij dit vers moet ik denken aan Psalm 1 waar de gelukkige persoon wordt beschreven die niet meegaat in de wereld van de Godslasteraars. Dit is een mens die zich richt op God en Zijn liefde, de liefde die wordt beschreven in de wet. De wet die laat zien hoe wij bewust kunnen leven in de Heiligheid van God.

2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. (Psalm 1:2-3)

Dit is nog eens levensbeschrijving waar ik zo weer voor zou tekenen. De wereld zou het zo graag anders zien, zij hebben het geluk en wij de last. Maar de waarheid is anders, wij hebben het werkelijke geluk en zij leven in de duisternis. De werkelijke vreugde ligt in God en Zijn liefde. Als we de waarheid doen, leven naar Zijn woord, dan zijn wij als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht draagt op zijn tijd.

Dit moet ons hart kracht geven en vullen met vreugde. Wat een leven hebben wij ontvangen uit God. Wat een zegen wil God over ons leven uitstorten. Aan Hem zij alle eer.

This entry was posted in 19 Psalmen, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.