Wijsheid van boven

Johannes 3

31 Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. 32 En wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij, en Zijn getuigenis neemt niemand aan. (Johannes 3:31-32)

Soms kunnen we zo blind raken door onze eigen wijsheid. Alles wat we zien is onze eigen mening. We zijn te koppig om te realiseren dat we eigenlijk helemaal niets weten. Wij zijn Zijn schepping en niet de schepper.

2 Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart. (Spreuken 18:2)

In het bijbel boek spreuken wordt ook duidelijk het verschil uitgelegd tussen echte wijsheid en de dwaas. In dit vers wordt benadrukt dat de dwaas alleen maar vreugde vindt in wat er in zijn eigen hart omgaat. En dat is wat hij overal verkondigd, om maar overtuigd te zijn van zijn eigen wijsheid.

19 Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. 20 En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. (1 Korinthe 3:19-20)

Maar zelfs de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Alle geleerden bij elkaar kunnen nog niet omvatten de werkelijke heerlijkheid die van boven is. We moeten ons realiseren dat wij Zijn schepping zijn en Hij is onze schepper.

En met deze basis wil Johannes daarom duidelijk maken dat in Jezus de wijsheid aan ons is geopenbaard. Wij die hier geboren zijn, zijn beperkt tot onze aardse kennis. De kennis die we leren door onze opvoeding.

Maar Jezus komt van boven en wat Hij gezien heeft is meer dan wat wij kunnen zien. En Hij heeft getuigd van wat boven is, en aan ons om het te accepteren. Wij moeten ons leven in verhouding zien tot de werkelijkheid. Wij zijn Zijn schepping, Hij heeft alle wijsheid. En zo moeten wij leven, in de kennis dat de wijsheid bij God vandaan komt in Jezus. En dan zullen we echt wijsheid kennen.

This entry was posted in 20 Spreuken, 43 Johannes, 46 1 Korinthe. Bookmark the permalink.