Tussenstand: het wonder van het evangelie

Johannes 1

11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. (Johannes 1:11-13)

Na het beschrijven van het eerste gedeelte van dit bijbelboek ben ik me gaan realiseren wat Johannes ons wil vertellen. Hij wil de schoonheid, de glorie van het evangelie laten zien. Dit machtig evangelie is wat wij mogen weten, en mogen beleven. Een leven waarin wij uit God geboren worden.

Alleen al de gedachte dat we uit God geboren kunnen worden, uit Zijn liefde mogen leven, moet ons hart sneller laten kloppen. Door het enthousiasme waarmee Johannes dit beschrijft is het duidelijk dat hij een ervaringsdeskundige is. En in elk gedeelte dat Johannes beschrijft wordt benadrukt dat wij een leven in dit licht mogen leven.

Het evangelie is open voor iedereen, niemand is uitgezonderd. Het is een schat van grote waarde. Konden we dit maar inzien in ons eigen leven. Konden we maar realiseren wat een schat we hebben gevonden nu we uit God geboren zijn. We hebben Zijn Geest ontvangen, door Zijn kracht mogen we leven. We mogen onszelf Zijn kind noemen.

We zijn Zijn kinderen, Hij is onze Vader. Leven we er naar? Wat een machtig evangelie, om Zijn kinderen te zijn en er naar te leven. Wat een heerlijke boodschap dat Gods liefde klaar is om iedereen te ontvangen die uit de duisternis wil stappen in het licht. Dank U Vader voor deze liefde.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.