Verloren is het uitgangspunt

Johannes 3

17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. (Johannes 3:17-18)

Onze toekomst (de toekomst van de wereld) ziet er niet erg rooskleurig uit. Het is onderweg naar zijn ondergang. Zoals de wereld er nu uitziet gaat men naar een plek waar men voor eeuwig zal kunnen genieten zonder God. Maar een plek zonder God is een plek waar het brand, waar er voor eeuwig pijn is. Want de mens realiseert zich nu niet dat het de kracht en genade van God is dat men leeft en kan genieten.

Het is God die alles in Zijn hand heeft en op Zijn woord zijn de funderingen van deze aarde gegrondvest. Maar als wij als mens liever zonder God verder gaan, dan mag dat, dat is onze keuze. Maar die toekomst is een toekomst waar men eeuwig zal branden en pijn zal hebben. Het uitgangspunt voor onze toekomst is een verloren toekomst.

Maar het uitgangspunt van Gods liefde is dat wij hoop hebben. Gods uitgangspunt is de redding van de wereld. Hij wil dat wij behouden worden van een toekomst zonder Hem. Hij weet dat een toekomst zonder Zijn kracht een lege toekomst is. Daarom heeft Hij een weg gebaand in Zijn Zoon Jezus. En alles wat wij hoeven te doen is te vertrouwen op deze redding.

We zijn al veroordeeld, vanaf onze geboorte. En de enige weg voor verlossing is een vertrouwen op God. Jezus onze verlossing, de weg naar de Vader. God heeft iedereen lief, de hele wereld, Hij heeft het beste met ons voor. Wij hebben een hele simpele keuze: vertrouwen we op die oneindige liefde van de Vader of niet.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.