God is waarachtig

Johannes 3

33 Wie Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. 34 Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat. (Johannes 3:33-34)

Vele wegen leiden naar Rome, maar er is maar een weg naar God. Vele mensen denken daar anders over, ze denken dat er wel een God is die zich op vele manieren openbaart. Maar God is waarachtig, Hij is puur en heeft duidelijk een eigen mening. Hij volgt niet de laatste populaire mening maar is Zijn eigen weg gegaan.

God wil Zichzelf openbaren aan de mensen en Hij heeft er voor gekozen om Zichzelf te openbaren in Zijn Zoon. Dus een ieder die Zijn Zoon accepteert, accepteert de Vader. Want Jezus is de meest duidelijke openbaring van God hier op aarde.

Om alle andere goden op een hoop te gooien doet God te niet, dan erkennen we dat God niet waarachtig is. Hij is slechts een mengelmoes van alle meningen op aarde. Maar God is waarachtig en werkelijkheid en heilig. Hij is werkelijk God die Zich in Zijn Zoon openbaarde.

God heeft er voor gekozen om Jezus naar ons te sturen en Hem te overladen met Zijn Geest. Jezus was vol van de Geest van God en wandelde in de kracht van de Vader. En als we dit werkelijk erkennen dan erkennen we dat God werkelijkheid is, waarachtig.

De boodschap van Johannes is duidelijk, God is gekomen om Zichzelf te laten zien en dat moeten we erkennen. Als we doorgaan met onze eigen religie en vasthouden aan onze eigen standpunt zullen we nooit de werkelijke God vinden. Maar als we erkennen dat God Zich heeft geopenbaard in Jezus dan gaat de hemel voor ons open en kunnen wij God zien.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.