Monthly Archives: October 2011

Simpele stenen vaten

Johannes 2 6 En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. 7 Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Simpele stenen vaten

Zijn tijd

Johannes 2 3 En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. 4 Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Zijn tijd

De betekenis

Johannes 2 1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. 2 En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. 3 En toen er een … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on De betekenis

Gods werk

Johannes 1 51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. 52 En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Gods werk

Zoveel meer

Johannes 1 50 Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël. 51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Zoveel meer

Hoe kent U mij?

Johannes 1 49 Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u. 50 Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Hoe kent U mij?

Discriminatie

Johannes 1 47 En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom en zie. 48 Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Discriminatie

Verwachten

Johannes 1 44 De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en zei tegen hem: Volg Mij. 45 Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus. 46 Filippus vond Nathanaël en zei … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Verwachten

Als kinderen

Johannes 1 41 Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren. 42 Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij hebben de … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Als kinderen

Waar woont Jezus?

Johannes 1 38 En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Hij tegen hen: 39 Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester), waar woont U? 40 Hij zei tegen hen: … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Waar woont Jezus?