Zijn Zoon

Johannes 3

34 Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat. 35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. (Johannes 3:34-36)

Door dit hele bijbel boek heen zullen we Johannes horen spreken over de relatie tussen de Vader en Zijn Zoon. De innige relatie die Jezus met de Vader heeft is het bewijs dat Jezus van boven komt. Het is een echte relatie tussen een vader en een zoon.

Jezus is vervuld met de Geest van God, de Vader heeft Hem onbeperkte toegang gegeven tot Zijn Geest. De Vader doet alles voor Zijn Zoon en heeft alles in Zijn handen gegeven. Dit zijn nogal wat beweringen die essentieel zijn voor de christelijke religie.

Ons geloof is hierop gebaseerd dat Jezus de openbaring is van God, dat God Zich aan ons heeft geopenbaard door Zijn Zoon. En daar kunnen we niets aan toevoegen en niets aan afdoen. Dit is de keuze die God heeft gemaakt en Jezus heeft daar 100% aan beantwoord.

Dus nu moeten wij Jezus volgen in Zijn weg naar de Vader. Als wij dit niet doen dan zal de toorn van God op ons blijven. Dan blijven wij verdoemde mensen die geen toekomst hebben.

Dit gaat verder dan Jezus alleen zien als het offer aan het kruis. In Jezus alleen kunnen we de Vader leren kennen. Jezus heeft alles in de hand en alleen als wij onderdeel worden van Zijn lichaam dan zullen wij het leven zien. En dat is een stap verder dan alleen maar Jezus als ons offer gebruiken. Dat is ons leven nu aan Jezus geven.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.