Jezus moet meer worden

Johannes 3

28 U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem heen uitgezonden. 29 Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. 30 Hij moet meer worden, ik echter minder. (Johannes 3:28-30)

Johannes is gestuurd door God, het is hem uit de hemel geopenbaard. Waar de wereld om hem heen denkt in menselijke motieven, gaat het Johannes om de opdracht die God hem heeft gegeven. Hij wil niet meer zijn dan hem is opgedragen. Hij is er als een voorloper voor Jezus, onbelangrijk, maar belangrijk om Jezus te verhogen.

Het leven van Johannes draait om Jezus. Jezus moet meer worden en Johannes minder. Waar vinden we dit nog in onze wereld? Draait het in onze wereld niet om wie meer kan worden, al is het ten koste van anderen?

Dit is geen lofprijzing op Johannes, maar het is het een lofprijzing voor God. Als Hij in ons komt wonen dan vervagen de wetten van deze wereld. Onze motieven veranderen van egoïstische naar motieven van liefde. Want ons leven moet er ook om draaien dat Hij meer wordt en wij minder.

Dit moet zoet smaken in onze mond, het moet ons blij maken er aan te denken dat wij Jezus kunnen verhogen in ons leven. Hij moet meer worden in ons leven, Hij moet centraal staan in alles wat wij doen. Jezus moet verhoogd worden en mensen moeten het kunnen zien.

Wie zit er op de troon van jouw leven? Ben jij het, of is Jezus het? Wij zijn net als Johannes er op uitgezonden om Jezus groot te maken. De kerk moet niet draaien om ons maar om Jezus, de zending moet niet draaien om onze prachtige daden, maar om Jezus. Hij moet meer worden, wij minder.

Dit kan zo echt worden in ons leven als we het echt willen. Hij moet meer worden en wij minder.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.