Al het goede komt van boven

Johannes 3

25 Er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. 26 En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, Hij Die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van Wie u getuigenis gaf, zie, Hij doopt en allen komen bij Hem. 27 Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is. (Johannes 3:25-27)

Het is zo duidelijk dat we God nodig hebben voor alles. Het leven hier op aarde is niet beperkt tot ons denken. De wereld mag ons kortzichtig noemen maar in werkelijkheid zijn de rollen omgedraaid en zijn wij juist degene die out-of-the-box denken. Wij krijgen inzicht met een hemelse kijk op het leven.

Kortzichtigheid ontstaat als wij ons eigen denken als norm handhaven. Jezus en Johannes zijn alle twee aan het dopen. De leerlingen van Johannes hadden een woordenwisseling met de religieuze leiders over dit punt. Men ziet Jezus blijkbaar als concurrent van Johannes, maar ook voor deze woorden is Johannes niet gevoelig.

Want Johannes heeft zijn openbaringen van boven. En voor mensen om het te begrijpen moet het ook van boven komen. De discussie ging blijkbaar om Jezus die een concurrent was geworden van Johannes. Alle mensen gaan nu naar Jezus toe om gedoopt te worden. Johannes zal wel niet blij zijn.

Maar Johannes denkt anders, zijn openbaringen komen van boven. Als wij ons richten op God zal Hij ons de waarheid openbaren. Als wij God de bron laten zijn van ons leven zullen wij een hemels perspectief krijgen op het leven. Dan zullen wij anders denken dan de wereld en haar succes.

Nu moeten we ook vers 27 niet lezen met ons eigen denken. We zouden dit vers kunnen zien alsof wij afhankelijk zijn van Gods wil. God geeft Zijn openbaringen alleen aan wie Hij wil. En hoe legitiem deze woorden ook klinken het verdraait Gods hart. Want het is juist Gods verlangen om Zijn waarheid te openbaren aan een ieder die er om vraagt.

Dus als Johannes zegt dat we het alleen kunnen begrijpen als het ons uit de hemel is geopenbaard, betekend dit niet dat de religieuze leiders nu eenmaal pech hebben omdat God het hen niet heeft geopenbaard. Het betekend wel dat de religieuze leiders moeten zoeken naar de waarheid die God geeft, vrij voor iedereen die wil ontvangen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.