Monthly Archives: December 2011

Op de persoon

Johannes 4 43 En na die twee dagen vertrok Hij vandaar en ging naar Galilea, 44 want Jezus heeft Zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. 45 Toen Hij dan in Galilea kwam, ontvingen de … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Op de persoon

Het doel van evangelisatie

Johannes 4 39 En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. 40 Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Het doel van evangelisatie

Pure evangelisatie

Johannes 4 39 En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. 40 Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Pure evangelisatie

Een vers om verkeerd te gebruiken

Johannes 4 36 En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. 37 Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst. 38 Ik … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 46 1 Korinthe | Comments Off on Een vers om verkeerd te gebruiken

De Oogst

Johannes 4 35 Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. 36 En wie oogst, ontvangt … Continue reading

Posted in 42 Lukas, 43 Johannes | Comments Off on De Oogst

Voldoening in God

Johannes 4 31 En intussen vroegen de discipelen Hem: Rabbi, eet toch iets. 32 Maar Hij zei tegen hen: Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. 33 De discipelen dan zeiden tegen elkaar: Iemand heeft Hem toch … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Voldoening in God

Het moet ons raken

Johannes 4 27 En op dat moment kwamen Zijn discipelen en zij verwonderden zich dat Hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: Wat zoekt U? of: Wat spreekt U met haar? 28 De vrouw nu liet haar waterkruik staan … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Het moet ons raken

Jezus de Messias ontmoeten

Johannes 4 25 De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen. 26 Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreek. … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Jezus de Messias ontmoeten

Geestelijk

Johannes 4 24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. (Johannes 4:24) In de drukte van ons bestaan, moeten we eens stil komen te staan en ons afvragen wie wij zijn. Is dit … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Geestelijk

Pure aanbidding

Johannes 4 23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. 24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Pure aanbidding