Wie is Jezus nu?

Openbaring 1:9-20

13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. (Openbaring 1:13,14)

Ons beeld van Jezus is veelal gevormd door de persoon Jezus die hier op aarde wandelde. En dan vooral de Jezus die zichzelf in Zijn liefde aan het kruis liet nagelen. Het offerlam, Hij gaf zichzelf voor onze zonden zodat wij naar de hemel kunnen. Denk maar aan alle tekeningen van Jezus.

Maar wie is Jezus nu? Dit is een hele relevante vraag, want Jezus is naar de hemel gegaan en Hij zit niet stil. En dat kunnen we zien in het bijbelboek openbaring, naar mijn mening het meest relevante bijbelboek voor deze tijd. Dit boek is de laatste bijbelse openbaring van Jezus.

En daar is Jezus niet alleen de lieve man die de kinderen bij zich roept om ze te zegenen. Hier is een Jezus in de volle glorie van de Vader aan het werk dat Zijn Vader Hem heeft gegeven.

18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.(Openbaring1:18)

Jezus heeft nu de sleutels van het dodenrijk, Hij heeft de macht tot in eeuwigheid. En zoals ik hier vaak in India ziet moet je mensen kennen die uit hogere kringen komen, zij kunnen wat voor je regelen. En zo is het ook met Jezus Hij is de heerser van Hemel en Aarde, Hij regeert voor eeuwig.

Al kennen we Obama of Poetin, daarmee hebben we nog steeds niet de sleutel naar het leven met God. Maar als we Jezus kennen die eeuwig regeert dan zijn we veilig voor de rest van ons leven hier op aarde en daarna. De Koning der koningen, de Heer der heren.

Dat is nu onze Jezus, Hij is nog steeds die lieve man, maar nu is Hij wel de Heerser van hemel en aarde. Hij heeft ons hele leven in Zijn hand. En als we bij Hem horen dan zijn we veilig.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.