Geloof!!!!

Deze hele week heb ik over geloof geschreven, en hoe meer ik schrijf hoe meer ik zie hoe belangrijk het is voor God. Zoals in Hebreeen 11:6 al staat is de enige manier om in een goed blaadje te komen bij God geloof. Geloof is de sleutel waaruit wij leven voor God. Er is geen andere manier dan te vertrouwen op de liefde van God

17 In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ (Romeinen 1:17)

Als theorie (theologie) willen we dit maar al te graag aanvaarden. We worden gerechtvaardigd door geloof. Maar deze redenering kan zoveel kwaad doen en dat begrijpen we als we de afgelopen overdenkingen begrepen hebben. Want geloof is een vertrouwen dat we uitten in ons handelen.

Dus elke christen die ook maar een keer in zijn leven heeft gezegd dat hij Jezus ziet als verlosser van de zonden wordt gezien als een gelovige. En veel mensen voelen zich achter deze redenering veilig en denken dat de poorten van de hemel open staan voor hen. Maar erkennen dat Jezus gestorven is voor onze zonden, is geen geloof zolang we er niet werkelijk naar leven.

Erkennen dat God machtig is om te genezen is geen geloof zolang we het niet geloven voor ons eigen leven. Erkennen dat Jezus bevrijdt van zonden is geen geloof zolang we er niet naar gaan leven.

En dat is waar het fout gaat bij vele christenen. Ze erkennen dat God de God van hemel en aarde is en denken daardoor gered te zijn. Maar geloof betekend dat we het zeker weten en er dus naar handelen in ons hele leven.

Zoals Jezus verschillende keren zei tegen de discipelen dat ze een klein geloof hadden zo moeten wij dat ons ook aan trekken. De discipelen bleken een klein geloof te hebben nadat de praktijk dat had laten zien. En elke keer als Jezus dit zei dan wilde Hij de aandacht op God richten. Want als we onze aandacht op God richten zal ons geloof groeien omdat we zie Wie Hij werkelijk is.

Is jouw geloof praktisch? Kan Jezus van jou zeggen dat je een groot geloof hebt? Neem je geloof serieus en laat het door werken in je hele leven.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.