Simpele belofte

Hebreeen 11:1-7

6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. (Hebreeen 11:6)

Geloof kan alleen gestaafd worden als het praktisch wordt, daarom schrijft Jakobus ook in zijn brief dat geloof getest wordt om volharding te kweken. Geloof is niet het opzeggen van de geloofsbelijdenis, geloof is de praktijk van alle dag waarin wij laten zien waar wij werkelijk op vertrouwen. Vertrouw je op geld of op God, de praktijk zal het laten zien.

In vers 6 van Hebreeen 11 laat de schrijver zien dat God alleen gebaat is bij niets anders dan geloof. Hij kan alleen met ons werken als wij het geloof praktisch maken in ons leven. En er volgt gelijk een simpele belofte die zal laten zien of wij werkelijk dit geloof hebben.

Als wij dicht bij God willen komen moeten wij er op vertrouwen dat Hij zich wil openbaren, dat Hij ons wil belonen voor ons zoeken naar Hem. Hoeveel geloof heb jij? Geloof jij dat God jou wil belonen als jij Hem zoekt? Vele zullen ja zeggen, maar nee doen.

Want wat betekend het als wij deze zin als waarheid zien. Dan zullen wij niet stoppen met God zoeken dan vullen wij ons dagelijks leven in met gebed en bijbel lezen. Want dan zal werkelijk blijken of je dit vers echt gelooft.

Iemand zegt: ‘Op dit en dit adres kun je een envelope met duizend euro ophalen.’ Als je het werkelijk gelooft dan ga je naar het adres, als je het als een grapje ziet dan zul je de moeite niet nemen om ook maar op te staan uit je luie stoel.

Zo is ons geloof de bron voor onze actie. Als wij geloven dat God ons zal belonen als wij Hem zoeken dan staan we op uit onze luie stoel en gaan wij Hem zoeken. Dan zullen we vragen en ontvangen, zoeken en vinden, kloppen op de deur en hij wordt ons open gedaan.

Hoeveel geloof hebben wij eigenlijk? Je kunt naar je eigen leven kijken en zien of je echt honger heb naar God of je Hem echt de ruimte geeft in je leven die Hij waard is. Dan weet je hoeveel geloof je hebt.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.