Geloof vinden

Lukas 18:1-8

1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: (Lukas 18:1)

Jezus verteld een gelijkenis om de mensen aan te sporen om altijd te blijven bidden. De gelijkenis gaat over een weduwe die haar gelijk wil halen bij een onrechtvaardige rechter. En die krijgt ze omdat ze maar blijft zeuren. Jezus gebruikt dit als basis voor de volgende boodschap.

7 Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? (Lukas 18:7)

Wat wil Jezus zeggen? Eerst roept Hij ons op om niet stoppen met bidden, maar vol te blijven houden. En dan nadat Hij de gelijkenis heeft verteld laat Hij weten dat God naar onze gebeden hoort, dat Hij niet op zich laat wachten net als die rechter. God zal recht verschaffen. En dan de volgende zin!

8 Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’ (Lukas 18:8)

God zal alles recht zetten en de rechtvaardigen recht verschaffen. Maar Jezus vraagt zich af of er nog wel geloof is wanneer Hij terug komt. En de afgelopen dagen heb ik over geloof geschreven. Geloof is niet een kennen, maar een handelen. Als wij werkelijk op God vertrouwen zullen wij er naar handelen.

En nu wil ik deze drie dingen samenvoegen, bidden, wederkomst en geloof. Want als wij werkelijk geloven dat Jezus terugkomt om alles recht te zetten zouden wij dan niet bidden die eerste paar zinnen van het ‘Onze Vader’? ‘Laat Uw koninkrijk komen en Uw wil geschieden.’ Als wij werkelijk hopen dat Gods rechtvaardigheid mag zegevieren zullen wij dan niet bidden zonder ophouden?

Zal Hij nog geloof vinden? Hoevelen van ons bidden met verlangen dat Jezus maar terug mag komen? Hoevelen nemen de aansporing van Jezus serieus om niet op te geven te bidden voor de wederkomst van Jezus zodat alles nieuw zal worden gemaakt?

Zal Jezus geloof in ONS hart? Als wij meer verlangen naar de volgende uitzending van ons favoriete tv programma dan naar de wederkomst van God dan ons geloof op een diepte punt. Dan vertrouwen wij niet werkelijk op God en Zijn rechtvaardigheid. Hebben wij echt geloof, hopen wij werkelijk op Gods rechtvaardigheid?

Zoveel vragen. Maar neem Jezus serieus, we moeten niet comfortabel worden hier op aarde, maar juist verlangen naar het eeuwige leven dat Jezus zal brengen hier op aarde.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.