God en Israel

Exodus 19:1-8

4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. (Exodus 19:4)

Na drie maanden te hebben gereisd door de woestijn komen ze bij de berg in de Sinai woestijn. God heeft Israel bevrijd uit Egypte met een machtige hand en al de Israelieten waren er getuigen van. En nu geeft God hen even rust en wil Hij een deal met ze maken. Een deal die niemand zou kunnen weigeren.

5 Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe.6 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ (Exodus 19:5,6)

En ik zie dit als Gods ultieme verlangen in Zijn relatie met de wereld. Dit is Gods verlangen vanaf het begin van de schepping en zal het verlangen in de voleinding van Zijn plan. Dat wij wandelen zoals Hij dat verlangt en dat Hij ons dan omgeeft met Zijn liefde. Wat een verlangen.

Kijk God is een goede God vol van liefde en Hij verlangt dat Zijn hart in ons leeft. Dat onze levensstijl vervuld is met Zijn liefde. De duivel heeft ons doen geloven dat wij al onze vrijheid kwijt zijn en dat we maar gewoon moeten doen wat we zelf willen. Wij MOETEN NIETS. Maar dat is een grote leugen want God verlangt het beste voor ons en daar valt ook Zijn levensstijl onder, het is het beste.

En daarom is Gods verlangen voor ons dat wij Hem volgen in Zijn verlangen in het goede te doen. Want dan gaat God zijn gedeelte van het hele verbond doen. En let dan op de woorden die Hij gebruikt. Ze zullen kostbaar zijn voor God, kostbaarder dan alle volken. God zal ze dragen als het meest kostbare dat Hij heeft.

En Hij zal dit volk maken tot een volk dat altijd voor Zijn aangezicht mag komen (priesters). Dit volk zal een koninklijk volk zijn dat God als Koning heeft en zij zullen met Hem mogen zijn als een heilig volk. Een volk waarin geen smet is. Wat een woorden en wat een verlangen. Ik kan het niet genoeg benadrukken maar dit is onze God en dit is Zijn eeuwige verlangen.

Maar wij hebben onszelf overgegeven aan een goedkoop evangelie waarin we Jezus (net als Mozes) als middelaar voor ons naar God laten gaan. Wij willen niet samen met God wandelen, wij willen niet gekoesterd worden door God. Wij willen doen wat we zelf willen. Weten we wel wat we weggooien?

This entry was posted in 02 Exodus. Bookmark the permalink.