Het nieuwe verbond

Hebreeen 8

1 De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit 2 en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. (Hebreeen 8:1,2)

Wanneer men leest door heel Hebreeen komt men erachter dat de schrijver ons achter het voorhangsel van het hemelse Heilige der Heilige wil brengen. Maar door het kruis van Jezus zo simpel te maken dat Hij voor onze zonden gestorven is maakt van het evangelie een heel goedkoop evangelie.

Jezus is niet alleen maar gestorven voor ons zodat wij niet hoeven te betalen voor de fouten die wij hebben gemaakt. Het werk van Jezus is meer dan een offer aan het kruis. Jezus is naar de hemel gegaan en heeft daar plaats genomen aan de rechterhand van God. Net als het Heilige der Heilige in de tabernakel zo is Jezus in de hemelse tent binnen gegaan om ons daar te brengen waar we horen.

5 Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de tabernakel: ‘Let erop,’ staat er immers, ‘dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is.’ (Hebreeen 8:5)

God heeft Israel een plaats gegeven waar ze Hem konden naderen, dit was verre van compleet. Het was een voorafschaduwing van wat er zou komen. Want daarin kunnen we het doel zien van God, dat wij Hem kunnen benaderen, en dicht bij Hem kunnen zijn. Als het oude incompleet was dan is het nieuwe compleet in Jezus.

6 Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. (Hebreeen 8:6)

De betekenis van dit nieuwe verbond wordt in Hebreeen denk ik heel goed uitgelegd in een profetie die de schrijver aanhaald. Dit gedeelte staat in vers 8 – 12. Het is een beetje te groot om het hier te publiceren.

Maar hierin laat de schrijver zien dat dit nieuwe verbond anders is in de zin dat Gods verlangen die in het oude verbond niet werd gehoorzaamd in het nieuwe verbond op onze harten worden geschreven. Wij worden vervuld met Gods verlangen voor ons leven. En Jezus is daarin de sleutel tot onze weg naar de Vader.

Jezus is nu de bemiddelaar en brengt ons voor de troon van God in Zijn liefde. Zien we wat een werk Jezus voor ons doet, ook op dit moment. Hij brengt ons in het hemelse Heilige der Heilige zodat we voor de Vader kunnen komen en onderdeel mogen zijn van dit nieuwe verbond. Het verbond dat is gesloten met het bloed van Jezus.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.