God geniet van geloof

Hebreeen 11:1-7

2 Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. (Hebreeen 11:2)

Gisteren zijn we tot de conclusie gekomen dat vers 1 van Hebreeen 11 helemaal niet een woordenboek uitleg is van wat geloof is. Vers 1 wil alleen maar laten zien wat voor effect geloof heeft en daarmee is het een introductie op het hele hoofdstuk waarin geloofshelden worden geprezen. En dit doet de schrijver alleen om geloof echt uit te leggen.

Geloof is niet uit te leggen met een woordenboek uitleg, geloof kan alleen maar worden laten zien. En daarom wijdt de schrijver zoveel woorden aan geloofshelden om ons maar te sterken in het geloof.

6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. (Hebreeen 11:6)

En dit is de reden waarom de schrijver er zoveel aandacht aan besteed. Geloof is de kern van het christen-zijn. Zonder vertrouwen op God heeft het christen-zijn helemaal geen zin. Want het gaat om deze relatie met God waarin we God liefhebben boven alles. En Hem liefhebben boven is, is meer op Hem vertrouwen dan op wereldse dingen.

Als een klein kind zijn vertrouwen uit naar zijn vader dan is de vader trots en wil hij voor zijn kind zorgen. Zo ook onze Vader in de hemel, als wij ons vertrouwen op God laten zien in ons handelen dan is God trots op ons. Hij geniet er van dat wij ons vertrouwen in Hem leggen en Hij verlangt er naar dat Hij voor ons kan zorgen.

Daarom als wij hopen op Zijn beloften als wij ons hart op Zijn woorden zetten dan zal Hij dat belonen met vreugde omdat Hij ons geloof ziet. Geloof is de bron voor die hoop, met andere woorden geloof komt dan in actie en laat ons zien dat we verlangen naar Gods beloften.

5 Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. (Hebreeen 11:5)

Kan ik nog meer schrijven dan dat we ons geloof moeten laten werken door te hopen op Gods beloften. God is niet blij met christenen die zonder hoop. God schept vreugde in mensen die verlangen naar Zijn liefde.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.