Geloof

Hebreeen 11:1-3

1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebreeen 11:1 NBV)
1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. (Hebreeen 11:1 SV-J)

Hoop is meer dan alleen verlangen. Geloof is veel meer dan alleen weten.

Hopen betekend dat het er nog niet zichtbaar is, maar door het geloof weten we dat het er wel komt of al is. Hopen is het actief verlangen naar de werkelijkheid van iets. Het christelijk hopen is dan ook het hopen op de bevestiging van de beloften en werken van God.

Geloven is een zesde zintuig waarmee iemand waarde hecht aan iets. Dus ‘geloven’ is niet een beschrijving van een werkwoord het is iets dat iedereen heeft. ‘Ik geloof niet’, bestaat dus niet. Als je op de fiets stapt is dat een stap in geloof (vertrouwen) in de fiets, al wordt het geloof meteen bevestigd als je eenmaal aan het rijden bent. Ook Atheisten geloven, want zij vertrouwen er op dat dit de waarheid is al hebben ze daar niet de bevestiging voor.

Dit geloof is de bron van waar wij op hopen. Wij vertrouwen op de God van hemel en aarde en de weg die Hij met ons en de wereld wil gaan. Ons vertrouwen op de bijbel en de beloften van God geeft ons die hoop dat eens Jezus terug zal komen en zal zeggen: ‘Zie ik maak alle dingen nieuw.’

Dit is de betekenis van het eerste gedeelte van vers 1. Ons vertrouwen op onze God geeft ons de hoop op dat wat gaat komen. Ook al zien we het niet, ook al lijkt het tegendeel bevestigd in de wereld, toch overtuigd ons vertrouwen (geloof) op God ons van de waarheid die we niet zien. En dat is de betekenis van het tweede gedeelte van dit vers.

Dit vers is niet zozeer een uitleg van wat geloof is, het wil alleen laten zien wat de bron van onze hoop en zekerheid is. En dat is geloof. En die bron, dit geloof is ook de kracht waarop al die geloofshelden bouwden, hun vertrouwen op God hun Schepper en Heer.

Nu is mijn vraag, heeft ons geloof werkelijk hoop gegeven op de beloften van God? Durf jij te zeggen dat je verlangt naar de werkelijkheid van de beloften van God dat Hij terug zal komen. Want dat is wat geloof doet met onze hoop. Geloof is niet iets statisch het doet wat met ons.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.