Daily Archives: September 20, 2010

Geloof

Hebreeen 11:1-3 1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebreeen 11:1 NBV) 1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Geloof