Monthly Archives: April 2018

Welk geslacht

Psalm 24 6 Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela (Psalm 24:6) Het woord geslacht hier kan ook worden vertaald als generatie. En het is een hele mooie gedachte, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Welk geslacht

De koning komt

Psalm 24 9 Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. 10 Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE van de legermachten, Hij is de Koning der ere. Sela … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De koning komt

Open de poorten

Psalm 24 7 Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. 8 Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd. (Psalm 24:7-8) … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Open de poorten

Van binnen

Psalm 24 6 Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela (Psalm 24:6) Jezus zei het tegen de religieuze leiders, Paulus schreef het in zijn brieven en zelfs in het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Van binnen

Zegen van God

Psalm 24 5 Hij zal zegen ontvangen van de HEERE en gerechtigheid van de God van zijn heil. 6 Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela (Psalm 24:5-6) We … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zegen van God

Reine handen en een zuiver hart

Psalm 24 3 Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? 4 Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Reine handen en een zuiver hart

Mag ik die berg beklimmen?

Psalm 24 3 Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? (Psalm 24:3) Voor ons is het korte antwoord natuurlijk dat we in Jezus de berg van de Heere mogen beklimmen. De schrijver … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mag ik die berg beklimmen?

Evolutie

Psalm 24 1 Een psalm van David. De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. 2 Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. (Psalm … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Evolutie

Alles is van Hem

Psalm 24 1 Een psalm van David. De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. (Psalm 24:1) Laten we dit even rechtzetten, wij zijn niet de eigenaar. God is de schepper, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Alles is van Hem

Een relatie met zegeningen

Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een relatie met zegeningen