Monthly Archives: March 2018

Het dal van Jezus

Psalm 23 4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Psalm 23:4) Hoe meer we deze psalm … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het dal van Jezus

Een stok en een staf

Psalm 23 4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Psalm 23:4) Nogmaals, dit is geen romantische … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een stok en een staf

Een schaap zijn

Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een schaap zijn

Hij wil je herder zijn

Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hij wil je herder zijn

Hij zorgt er voor

Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. (Psalm 23:1) Snappen we het nu nog niet, waarom maken … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hij zorgt er voor

Mij ontbreekt niets

Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. (Psalm 23:1) Als we naar de charismatische gemeenten kijken dan kunnen we ons er vaak niet in vinden omdat ze zo veeleisend zijn tegenover God. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mij ontbreekt niets

De Heere is mijn herder

Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. (Psalm 23:1) Voordat je aan deze psalm begint moet je eerst alles weg gummen van wat je in het verleden over deze psalm hebt gehoord. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De Heere is mijn herder

Kruistocht

Psalm 22 29 Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heidenvolken. 30 Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Kruistocht

Iedereen moet zich bekeren

Psalm 22 28 Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. (Psalm 22:28) Realiseer jij je weleens dat jouw leven een getuigenis mag zijn? … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Iedereen moet zich bekeren

Geestelijke religie

Psalm 22 26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen. 27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geestelijke religie