Reine handen en een zuiver hart

Psalm 24

3 Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?
4 Wie rein is van handen en zuiver van hart,
wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.
(Psalm 24:3-4)

En dit vers is nog steeds van toepassing, ook na het kruis. Het klinkt misschien raar, zeker door het evangelie dat wij te horen hebben gekregen. Een evangelie van genade die alle zonden met het doekje van de liefde bedekt. Helaas is dat een goedkoop evangelie, niet goedkoop van onze kant, maar we maken het dan goedkoop van de kant van God. Het evangelie wordt dan een doekje voor het bloeden, maar niet de genezing zelf.

Ook vandaag de dag is Gods verlangen nog steeds dat we voor Hem komen met reine handen en een zuiver hart. Mensen die hun ziel niet opheffen naar wat vals is. Dat verlangen is echt niet veranderd, God is niet bezig met het maken van een feestje waarbij hij zoveel mogelijk mensen kan uitnodigen. Hij heeft liever een klein feestje met mensen die zijn zoals dit vers beschrijft dan een groot feest met mensen die niet bereid zijn om hier naar te verlangen.

Het probleem met genade is dat we het zien als een doekje voor het bloeden. Elke keer als we zondigen dan is het kruis daar om het te vergeven. Maar het werk van Jezus is om ons leven te maken zoals dit vers beschrijft, praktisch. Het kruis wil van ons mensen maken die heilig willen wandelen. En daarom is het niet slechts een eenzijdig testament waarbij God alles zomaar overtekent naar ons toe. God overlijdt niet, het is een contract tussen God en ons waarbij wij met Hem blijven wandelen.

Het is tweezijdig, wij moeten gaan vertrouwen dat het werk van Jezus praktijk wordt in ons leven. Wij moeten ons hart openen en Jezus toelaten om Zijn werk te doen. Zodat het moment daar is dat wij werkelijk de berg kunnen beklimmen in Zijn kracht. Dat ons hart werkelijk rein is geworden, schoon van alle zondige verlangens. Dat ons hart niet langer dubbel is, maar we werkelijk verlangen naar het heilige leven in Hem.

Vers 4 is een verlangen dat werkelijkheid moet worden in ons leven. Wij buigen voor het kruis en vragen Jezus om Zijn werk in ons te volbrengen. Het werk dat van ons een licht maakt in deze wereld. Wat een mooi vers, wat een mooi verlangen. Jezus laat mij ook de berg van God beklimmen met reine handen en een zuiver hart.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.