Evolutie

Psalm 24

1 Een psalm van David.
De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.
2 Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën
en haar vastgezet op de rivieren.
(Psalm 24:1-2)

Heeft een discussie over de evolutie theorie zin? Als christen hebben we geen andere keuze dan te erkennen dat de God van Abraham, Izak en Jakob de schepper is van hemel en aarde. De bijbel staat of valt bij dit uitgangspunt. Dat wordt ook duidelijk in dit vers en dat hebben we ook geconcludeerd in de vorige overdenking. Of we het nu hebben over een liefdevolle God of een strenge God, eerst moeten we komen op het punt dat God de Schepper is die we moeten vrezen.

Nu hebben veel christenen de evolutie theorie en de bijbel proberen te verenigen, ze proberen om de bijbel zo op te rekken dat de evolutie theorie er ook in past. De reden dat men dat doet is om de bijbel zijn autoriteit te behouden. Want als de evolutie theorie de bijbel zou ontkrachten dan zouden we er eigenlijk niet veel waarde meer aan hoeven te hechten. De wetenschap zou dan tegenover de bijbel komen te staan en de gedachte is dan ook dat een echte wetenschapper de bijbel niet serieus kan nemen.

Kijk naar vers 2, David die het heeft over God de schepper, Hij heeft de wereld op de zeeën gegrondvest en haar op de rivieren vastgezet. Het is wetenschappelijke onzin, want zo zit de aarde hoogstwaarschijnlijk niet in elkaar. (Hoogstwaarschijnlijk omdat er zijn nog steeds mensen die er vanuit gaan dat de aarde plat is.)

Maar als christenen hebben wij onszelf zo vastgepraat over het onfeilbare woord van God dat we niet meer lezen wat er werkelijk staat. Het is namelijk David die deze psalm heeft geschreven om God te prijzen, vanuit Zijn relatie met de Schepper wil hij duidelijk maken dat wij schepselen zijn. Dat hij nog niet genoeg wetenschappelijke kennis heeft doet daar niets aan af. Het maakt zelfs helemaal niets uit, het gaat om onze relatie met God en dat hangt niet af van een simpele evolutie theorie.

Het zal nooit de wetenschap zijn die zal kunnen bepalen of God bestaat of niet. Zoals de wetenschap niet kan bepalen of wij een broer of zus hebben omdat het simpelweg een realiteit is die alleen maar verstopt kan worden. En daarom heeft vanuit bijbels perspectief een discussie geen zin. De wetenschap zal altijd werken met de 5 zintuigen maar God is Geest en Hem aanbidden we in Geest en waarheid.

En daarom staan deze verzen nog steeds als een huis, het is God die ons geschapen heeft, Hem moeten wij vrezen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.