De koning komt

Psalm 24

9 Hef uw hoofden op, o poorten,
ja, verhef ze, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.
10 Wie is Hij, deze Koning der ere?
De HEERE van de legermachten,
Hij is de Koning der ere. Sela
(Psalm 24:9-10)

David weet hoe het is om thuis te komen in een stad die heel blij is met zijn terugkomst. We kunnen het lezen in de bijbel dat de mensen liederen zingen omdat het David is die de vijand heeft verslagen. En denk ook eens aan Jezus die op een ezel de stad Jeruzalem binnen rijdt. Hij wordt begroet als de koning, er wordt voor Hem gezongen, want de mensen erkennen dat Hij werkelijk verlossing brengt. Ze geven Hem de eer die Hem toekomt.

Open je leven voor de koning, zet de deur niet even op een kiertje omdat je elke zondag naar de kerk gaat, maar richt je leven zo in dat de poorten open staan. Jezus heeft het over het koninkrijk van God zoeken en over de rest hoef je je geen zorgen te maken. En dat bedoelt Hij letterlijk, wees bezig met het koninkrijk van God en God zorgt voor de rest.

Laat ons leven zo’n feest zijn dat alle eer aan Hem is. Het is geen last, het is geen negatieve religieuze doemdenkerij. We hebben een God die leeft en regeert, een God die maar al te graag in ons leven wil komen en voor alles wil zorgen. Zoals Jezus Jeruzalem binnenkwam zo moeten wij Jezus ook in ons leven binnenbrengen. Open de poorten van je leven, want Jezus mag dan welkom zijn in jouw leven.

Laat Jezus de koning zijn van jouw leven, laat Jezus alle lof en eer ontvangen van jouw leven. Niet omdat we nu eenmaal Hem moeten eren, maar omdat Hij werkelijk alle lof en eer waardig is. Laat Hem toe en je zult het begrijpen, open de poorten van je leven en deze psalm krijgt zoveel meer diepgang dan je zo op het eerste gezicht leest.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.