Alles is van Hem

Psalm 24

1 Een psalm van David.
De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.
(Psalm 24:1)

Laten we dit even rechtzetten, wij zijn niet de eigenaar. God is de schepper, Hij heeft alles gemaakt en Hij mag er mee doen wat Hij wil. En dat moet altijd het uitgangspunt zijn in alles wat wij doen. Daar begint het vrezen van God mee. De mens is zo vol van zichzelf, soms tot het extreme toe. Ze kunnen niet meer helder nadenken over wie ze eigenlijk zijn en wat onze positie hier op aarde is. Wij denken dat wij deze aarde draaiende moeten houden, sorry, maar wij zijn slechts zandkorreltjes op deze schepping.

Hoeveel ruzies zijn er niet ontstaan door mensen die de schutting net even over de kadastrale grens hebben gezet. Ons stukje land is heilig, daar moeten anderen vanaf blijven. Als we van onze tuin een vesting willen maken dan is dat onze eigen keuze. Maar als we dan praten over God dan lijkt het soms of we buren zijn, wij roepen Hem ter verantwoording omdat Hij Zich zonodig met ons leven wil bemoeien.

Dat is het tegenovergestelde van het vrezen van God. En veel christenen doen hier vrolijk aan mee. Onze samenleving wordt hoe langer hoe meer ingedeeld zodat God maar geen voet tussen de deur kan krijgen. Hij hoort er niet bij, want Hij verpest ons feestje dat wij hier hebben op aarde. God is de schepper, maar wij hebben de duisternis meer lief.

God vrezen begint met het erkennen van God de schepper, Hij heeft deze aarde geschapen en Hij heeft ons geschapen. Alles is van Hem, inclusief jij en ik. En dat is reden genoeg om Hem te vrezen, om altijd rekening te houden met God in ons leven. Niet uit angst, maar omdat de werkelijkheid gewoon zo is. Of God nu een God van liefde is of een God die alleen maar boos wordt we hebben geen keuze.

De aarde is van de Heere en al wat zij bevat. Wie Hij ook is en wat Hij ook doet, daar moeten we rekening mee houden. Natuurlijk kennen wij God als de God die ons lief heeft, maar het kan niet zonder de erkenning dat alles ook van Hem is. Hij is God, Hij is Heer, Hij is het leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.