Welk geslacht

Psalm 24

6 Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela
(Psalm 24:6)

Het woord geslacht hier kan ook worden vertaald als generatie. En het is een hele mooie gedachte, een generatie die eensgezind begint te zoeken naar de Heere. Zoals op de dag van Pinksteren ook gebeurde, duizenden mensen die er voor kiezen om het nieuwe evangelie ruimte te geven in hun leven. De dagen er na kwamen ze bij elkaar om in de woorden van de profeten te zoeken naar de weg die God is gegaan.

En dat is een hele mooie gedachte en het zou helemaal niet zo slecht zijn als dit in onze tijd zou gebeuren. Een generatie die het anders gaat doen, een generatie die elkaar aansteekt om het aangezicht van de Heere te zoeken. En toch moeten we een stap verder gaan.

Op dit moment zijn er twee geslachten, het mannelijke en het vrouwelijke. En hoezeer ze dat ook willen oprekken, biologisch gezien zijn er deze twee. En deze twee zijn heel erg verschillend. En zo zouden we dit vers ook kunnen lezen. Mensen die naar God beginnen te vragen, die het aangezicht van God zoeken zijn van een heel ander caliber, hun systeem zit heel anders in elkaar.

En het nieuwe testament staat daar ook vol van, mensen die met hun hoofd in de hemel zitten, mensen die compleet anders zijn, mensen die zich niet laten leiden door het oude leven, maar het nieuwe leven hebben aangenomen. Zou dat niet het andere geslacht kunnen zijn. Het geslacht die compleet anders denkt, dat het hart niet opheft naar de dingen van deze wereld, maar God oprecht zoekt.

Dit is het geslacht dat God serieus neemt, het geslacht dat zoekt naar de werken van God. Dit is het geslacht dat niet verlangt naar de trots en arrogantie van deze wereld, maar zoekt naar het hart van God. Het geslacht dat vol is van het DNA van God. Dat zijn wij, dat ben jij.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.