Zegen van God

Psalm 24

5 Hij zal zegen ontvangen van de HEERE
en gerechtigheid van de God van zijn heil.
6 Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela
(Psalm 24:5-6)

We moeten de relatie tussen een rein leven en de zegeningen die God ons wil geven niet losmaken. We kunnen niet rondgaan en een evangelie verkondigen waarin we mensen proberen te trekken vanwege de zegeningen. De hele grondslag van de hindoe religie als voorbeeld is dat ze een god dienen om zo gezegend het leven door te komen. Daarom hebben ze voor alles weer een andere god die ze uit angst vrezen. Ze willen die god goed stemmen zodat die hen helpt in het leven.

Op de een of andere manier is dat ook in het christendom geslopen. Er zijn groeiende kerken waar het ten diepste om draait dat men gezegend wordt. Genezingen, financiële groei worden gezien als een bewijs dat God hen zegent. En dat is waar men naar verlangt, dat het is doel geworden van het geloof in het kruis van Jezus.

De bijbel staat vol met beloften van zegeningen, maar ze staan altijd in de context van ons verlangen om dichtbij God te zijn. En als we dat overslaan dan komen we op een geestelijk niemandsland waar iedereen zijn eigen redenen verzint om gezegend te worden. Methoden waarin we tot onszelf komen, methoden om de aandacht van God te kunnen trekken en dan verschillen wij niets met de hindoe religie.

Want ook deze verzen staan in de context van mensen die er naar verlangen om rein en heilig voor de troon van God te staan. En uit de vorige overdenking hebben we kunnen leren dat dit verlangen een gevolg moet zijn van het kruis. Het kruis neemt dat verlangen niet weg, het kruis maakt dat verlangen alleen nog maar groter. Sterker nog, het kruis vervult dat verlangen in ons leven. En daarom kunnen we door het kruis vrijmoedig voor de troon van God komen.

En alleen bij de troon van God zullen wij die zegeningen ontvangen. Zoals de moeders hun kinderen bij Jezus brachten, zo moeten wij ook begrijpen dat we met precies dezelfde verlangens bij Jezus moeten komen. Verlangens om dicht bij Hem te mogen zijn.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.