Mag ik die berg beklimmen?

Psalm 24

3 Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?
(Psalm 24:3)

Voor ons is het korte antwoord natuurlijk dat we in Jezus de berg van de Heere mogen beklimmen. De schrijver van de Hebreeen brief is daar ook duidelijk over. Wij mogen vrijmoedig voor de troon van God komen. Zonder schroom mogen we weten dat in de genade van God en het bloed van Jezus we de heilige berg mogen beklimmen. Maar toch blijft dit een belangrijke vraag en is er ook een lang antwoord nodig.

Dat lange antwoord is niet omdat we het kruis van Jezus niet serieus nemen, maar omdat we moeten kijken naar het hart van deze psalm. Want deze vraag is vandaag nog steeds belangrijk, nog steeds moeten we ons afvragen wie er de berg van de Heere mag beklimmen? Voor vele christenen is dit helemaal niet meer van belang, ze zien wel waar het schip strand. Waar zouden we de berg van de Heere beklimmen, we zijn toch gedoopt?

Maar dan snappen we het kruis niet, want het kruis wil juist dat we deze berg beklimmen, het kruis wil juist dat we in die heilige plaats zullen staan. En dat moet ons verlangen worden als we het kruis aannemen in ons leven. Verlangen naar die heilige God is heilig en dat is een plek waar heilige regels gelden. Het komen voor Gods troon is een zaak van leven en dood. En dat moeten wij ons realiseren. Zelfs na het kruis is die plek nog steeds heilig en gelden er nog steeds dezelfde regels. En in Jezus alleen kunnen wij daar komen.

Stel jezelf deze vragen, niet om het jezelf moeilijk te maken, maar om jezelf aan te sporen om er naar te verlangen. De schepper van hemel en aarde, heeft een plek waar wij mogen komen. Daar moeten we naar verlangen, maar wie mag er komen? Mag jij er komen? Heb jij de uitnodiging ontvangen? Is het kruis tot leven gekomen in jouw leven?

Stel jezelf deze vraag, zodat je er mee bezig bent. Dit is wat belangrijk is in ons leven. Mag ik die berg beklimmen?

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.