Monthly Archives: November 2017

Diep vertrouwen

Psalm 13 6 Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. (Psalm 13:6) Een heel simpel vers, maar als we dit … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Diep vertrouwen

Wanhopig

Psalm 13 4 Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God! Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood, 5 anders zegt mijn vijand: Ik heb hem overwonnen, en verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel. (Psalm 13:4-5) Jezus … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wanhopig

Echt geloof

Psalm 13 1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen? 3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Echt geloof

Onze hoop

Psalm 12 8 Ú, HEERE, zult hen bewaren, U zult hen beschermen tegen dit geslacht, voor eeuwig. 9 Overal draven goddelozen rond, wanneer de gemeensten onder de mensenkinderen verhoogd worden. (Psalm 12:8-9) Misschien zien we niet direct het contrast tussen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze hoop

Gelouterd woord

Psalm 12 6 Om de verwoesting van de ellendigen en het gekerm van de armen zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE; Ik zal in veiligheid brengen wie hij weg wil blazen. 7 De woorden van de HEERE zijn reine … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gelouterd woord

De tong

Psalm 12 3 Valse dingen spreekt men tot elkaar, met vleiende lippen; dubbelhartig spreekt men. 4 Laat de HEERE alle vleiende lippen afsnijden en de tong vol grootspraak. 5 Zij zeggen: Met onze tong zullen wij de overhand hebben! Onze … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De tong

Bid jij?

Psalm 12 1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De achtste’. 2 Breng verlossing, HEERE, want goedertieren mensen zijn er niet meer, onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw. (Psalm 12:1-2) Jezus vertelde eens een verhaal … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Bid jij?

Haat

Psalm 11 6 Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. 7 Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen Zijn aangezicht … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Haat

God beproeft

Psalm 11 4 De HEERE is in Zijn heilig paleis, de troon van de HEERE staat in de hemel; Zijn ogen doorzien, Zijn blikken beproeven de mensenkinderen. 5 De HEERE beproeft de rechtvaardige, maar Zijn ziel haat de goddeloze en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God beproeft

Pijlen

Psalm 11 2 Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechten van hart. 3 Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen? … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Pijlen