De tong

Psalm 12

3 Valse dingen spreekt men tot elkaar,
met vleiende lippen; dubbelhartig spreekt men.
4 Laat de HEERE alle vleiende lippen afsnijden
en de tong vol grootspraak.
5 Zij zeggen: Met onze tong zullen wij de overhand hebben!
Onze lippen zijn van ons! Wie is heer over ons?
(Psalm 12:3-4)

Het grootste wapen hier op aarde is de mond, elke dag komt er wel munitie uit onze mond om andere mensen de grond in te stampen. Het begint al vaak thuis tussen echtparen die zich irriteren aan elkaar en dat ook laten weten. En zo blijft het 24 uur per dag doorgaan, overal om ons heen is de leugen bezig om ons hart binnen te dringen. En diegene die de leugens accepteren zijn het slachtoffer.

Als je nog steeds denkt dat de waarheid zo makkelijk is, denk dan aan de verkiezingen in Amerika, denk dan aan fake nieuws, denk dan aan de tweede wereld oorlog. Mensen worden met leugens overgoten en de vraag is wat ze geloven. Hitler die het volk er van overtuigt dat hij goed bezig is en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Het is in het groot en het is in het klein, de leugen wil zich overal tussen wurmen.

David is getuige van deze lippen en hij verlangt er naar dat God er verandering brengt. Hij wil dat God die mensen de consequenties laat zien van hun woorden. Want het kan niet zo zijn dat wij doorgaan met liegen als wij Jezus volgen. Want David is duidelijk, alleen diegene die zegt dat de Heere ons toch niet kan stoppen is degene die doorgaat met deze leugens.

Lees deze verzen en denk nu eens niet aan iemand anders, denk aan jezelf. Spreek jij valse dingen? Spreek jij met vleiende lippen? Spreek jij dubbelhartig? Want als christen moeten we dit haten, we moeten de leugen haten, want de vader van alle leugens is de duivel. We moeten samen met David de leugen haten en er tegen bidden. Ons gebed moet altijd verlangen naar de waarheid in ons leven.

En laat dat het gebed van jouw leven zijn. Bidt dat de leugen (de tong) wordt afgesneden, want daar zit hem de kracht van de leugen. Leugens kunnen onze gedachten binnen sluipen, maar als we ze daar vandaan terug sturen zal het onze wapen(de tong) niet kunnen gebruiken. Gebruik je wapen voor de waarheid, de waarheid van Gods liefde. Laat Hem in jou leven overwinnen door de waarheid die Hij spreekt toe te laten.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.