Gelouterd woord

Psalm 12

6 Om de verwoesting van de ellendigen en het gekerm van de armen
zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE;
Ik zal in veiligheid brengen wie hij weg wil blazen.
7 De woorden van de HEERE zijn reine woorden,
als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes,
gezuiverd zevenmaal.
(Psalm 12:6-7)

En daar is het contrast, de reine woorden van God. In de vorige overdenking ging het over onze woorden, de woorden van de wereld die vol venijn zit. Woorden die men spreekt om te vernietigen. Maar nu heeft David het over de Woorden die God spreekt, reine woorden, woorden die zijn gekozen om te genezen, om te bevrijden en om lief te hebben.

Dat zijn geen woorden die even door de spur van het moment uit onze mond vliegen. Dat zijn woorden die gelouterd zijn, David heeft het over een aarden smeltkroes. Maar in onze tijd zouden we kunnen denken aan hoogovens, een plek waar de woorden gewogen worden, waar ze gereinigd worden, gezuiverd 7 maal. Woorden die alleen maar tot doel hebben dat Zijn Heilige Wil wordt volbracht.

We zullen dit nooit kunnen begrijpen als we vanuit ons eigen perspectief kijken. Want dan zien we een God die elke keer van gedachten veranderd, dan zien we een God die uit egoïsme handelt. Maar als we vanuit Gods perspectief kijken, zien we een God met een heilig doel. Een doel dat er op gericht is om perfectie in ons leven te volbrengen. En die perfectie is ook in Gods woorden. Hij spreekt in Zijn toorn en in Zijn liefde met deze reine woorden.

En als christen is het zoveel mooier om die woorden lief te gaan hebben. Dan lezen we de profeten vanuit een heel ander perspectief. Al zijn het woorden die over vernietiging spreken we voelen de reine woorden van God. Al zijn het woorden die spreken over de straffen die God zal brengen over Israel, we zullen Zijn hart voelen.

Ga weg van de wereld, ga weg van alles wat dubbelzinnig is. Vertrouw de wereld en haar mooie praatjes niet, zoek de woorden die gelouterd zijn in het heilige vuur, 7 maal. En dat is wat ons verlangen moet zijn, dat is waar wij op moeten hopen. Dan hebben we een vaste grond.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.