Monthly Archives: October 2017

Het zit’m in de naam

Psalm 8 10 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! (Psalm 8:10) Het eerst dat Jezus bidt in het gebed dat Hij ons leert bidden is dat de Naam van God wordt geheiligd. Dit is … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het zit’m in de naam

Onze verantwoordelijkheid

Psalm 8 7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, 9 de vogels in de lucht en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze verantwoordelijkheid

Potentie

Psalm 8 6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. (Psalm 8:6) Dit vers kunnen we niet lezen zonder de voorgaande verzen. Want eerst heeft David zich afgevraagd wie of … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Potentie

Niets

Psalm 8 4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niets

Vol van majesteit

Psalm 8 1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’. 2 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. 3 Uit de mond van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vol van majesteit

Geen leedvermaak

Psalm 7 15 Zie, hij heeft weeën van onrecht en is zwanger van kwaad, hij zal leugen baren. 16 Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven, maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft. 17 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geen leedvermaak

Sorry zeggen

Psalm 7 13 Als men zich niet bekeert, dan zal Hij Zijn zwaard scherpen, Zijn boog spannen, en aanleggen. 14 Hij heeft dodelijke wapens voor Zich gereedgemaakt, Hij richt Zijn pijlen op de felle achtervolgers. (Psalm 7:13-14) Op de dag dat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Sorry zeggen

God is boos

Psalm 7 11 Mijn schild is bij God, Die de oprechten van hart verlost. 12 God is een rechtvaardige Rechter, een God Die iedere dag toornt. (Psalm 7:11-12) Er is geen eenduidige manier om over God te praten. De meer strenge … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God is boos

Verlangen naar Gods rechtvaardigheid

Psalm 7 7 Sta op, HEERE, in Uw toorn, verhef U tegen de verbolgenheid van wie mij benauwen, ontwaak ter wille van mij; U hebt het recht ingesteld. 8 De gemeenschap van volken zal U omringen, neem dan weer plaats … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlangen naar Gods rechtvaardigheid

Verlangen naar Gods rechtvaardigheid

Psalm 7 4 HEERE, mijn God, als ik dát gedaan heb, als er onrecht aan mijn handen kleeft, 5 als ik iemand kwaad vergolden heb die vrede met mij had – wie mij zonder reden benauwde, heb ik juist gered! … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Verlangen naar Gods rechtvaardigheid