Monthly Archives: December 2017

Toon ons

Psalm 17 7 Toon de wonderen van Uw goedertierenheid, U, Die hen verlost die tot U de toevlucht nemen, van hen die tegen Uw rechterhand opstaan. (Psalm 17:7) Durven we dit uit volle borst mee te zingen tijdens de kerkdienst? Want … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Toon ons

God verhoort

<a class=”scripture” onclick=”goscripture(‘psalmen 17’);” href=”#”>Psalm 17</a> 6 Ík roep U aan, omdat U mij verhoort, o God; neig Uw oor tot mij, luister naar mijn woorden. (Psalm 17:6) Er moet maar 1 reden zijn waarom we bidden. Niet omdat we wat … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God verhoort

De voetsporen van Jezus

Psalm 17 4 Wat de daden van de mens betreft, ík ben overeenkomstig het woord van Uw lippen op mijn hoede geweest voor de paden van de gewelddadige. 5 Ik hield mijn schreden in Uw sporen, zodat mijn voetstappen niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De voetsporen van Jezus

Wandelen in Zijn voetsporen

Psalm 17 4 Wat de daden van de mens betreft, ík ben overeenkomstig het woord van Uw lippen op mijn hoede geweest voor de paden van de gewelddadige. 5 Ik hield mijn schreden in Uw sporen, zodat mijn voetstappen niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wandelen in Zijn voetsporen

Getoetst

Psalm 17 2 Laat van Uw aangezicht mijn recht uitgaan, laat Uw ogen zien wat billijk is. 3 U hebt mijn hart beproefd, het ‘s nachts doorzocht, U hebt mij getoetst, U vindt niets. Wat ik ook moge denken, het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Getoetst

Oprecht gebed

Psalm 17 1 Een gebed van David. HEERE, luister naar mijn rechtvaardige zaak, sla acht op mijn roepen, neem mijn gebed ter ore, met onbedrieglijke lippen gesproken. (Psalm 17:1) Bij mensen lukt het soms om met een gladde praat iets … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oprecht gebed

Het pad van het leven

Psalm 16 11 U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd. (Psalm 16:11) Als we als kind met onze ouders een uitje maken weten we niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het pad van het leven

Hemelse woorden

Psalm 16 9 Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. 10 Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet. 11 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hemelse woorden

Onze rechterhand

Psalm 16 7 Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven; zelfs ‘s nachts onderwijzen mij mijn nieren. 8 Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. (Psalm 16:7-8) We … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze rechterhand

Zegeningen

Psalm 16 5 De HEERE is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. 6 De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen, ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. (Psalm 16:5-6) Als … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zegeningen